مشاوره ارزش‌گذاری برند – تعیین ارزش برند Brand Value Calculation & Brand Evaluation

 • ارزشگذاری و ارزش‌یابی برند چیست ؟

 • تیم مشاوران مدیریت ایران چگونه “ارزش‌یابی برند مجازی”  را انجام می‌دهد؟

 • تیم مشاوران مدیریت ایران چگونه “ارزش‌گذاری برند غیر مجازی” را انجام می‌دهد؟

امروزه ارزش‌گذاری تنها بر اساس دارایی‌های ملموس یک شرکت در سطح جهانی و حتی منطقه‌ای و یا شاید در یک کشور در کشورهای پیشرفته و تا حدودی در کشورهای درحال‌توسعه ،امری منسوخ گشته است. اگر قبول داشته باشیم که برند، چتری از بر سر تمام اعمال و رفتار سازمان کشیده شده است.اکنون تمام شرکت‌هایی که دارای برند معتبر می‌باشند، سعی دارند تا قدرت سازمانی خود را در زیر چتر ارزش برند به جهانیان اعلام نمایند.
ارزش‌گذاری برند در جهان بر اساس استاندارهای متفاوت و توسط سازمان‌های خصوصی مختلفی در جهان انجام می‌گردد، اما در بین تمام روش‌ها، سه روش بسیار معروف است. اما باید در نظر داشت که معروفیت یک روش الزاماً به معنای بهترین روش ممکن نیست.

شاید ارزش‌گذاری برند را بانام‌های دیگری نظیر تعیین بهای برند، ارزش‌گذاری نام تجاری،تعیین قیمت برند، ارزش‌گذاری نشان تجاری، تخمین ارزش برند، نرخ‌گذاری بهای نام تجاری، تخمین بهای برند، اندازه‌گیری ارزش نیز شنیده باشید، اما همگی به یک معنا هستند.

تعیین ارزش برند کاری است تیمی و نیاز به دانش کافی نسبت به محیط داخل و خارج سازمان داشته و قسمتی از حوزه مدیریت برند است.

تیم مشاوران مدیریت از روش اینتربرند به‌عنوان یکی از کارآمدترین و به‌روزترین روش‌های ارزش‌یابی برند، استفاده می‌نمایند. شرکت‌هایی مانند Del، Benz، BMW از این روش برای تعیین ارزش برند خود استفاده می‌نمایند.

مدل ارزش‌گذاری برند توسط شرکت اینتربرند

به‌طورکلی، روش ارزیابی اینتربرند شامل ۵ گام است:

 • بخش‌بندی Segmentation
 • تحلیل مالی Financial Analysis
 • تحلیل تقاضا Demand Analysis
 • تحلیل قدرت برند Brand Strength Analysis
 • محاسبه ارزش برند Brand Value Calculation

بر اساس آخرین تغییرات این استاندارد طی ۲۰۱۵، دو عنصر دیگر برای صحت بیشتر ارزش‌گذاری نام تجاری به مدل اینتربند اضافه شده است که در خصوص برنامه ریزی بازار است.

ارزش گذاری برند - تعیین ارزش برند Brand Value Calculation Brand Evaluation

ضمناً، تیم مشاوران مدیریت ایران برای ارزیابی ارزش برند در دنیای مجازی (ارزش‌یابی برند آنلاین) با استفاده از تکنیک دوعاملی و ابداعی CMCG ارزش برندهای آنلاین را تعیین نموده که البته برای تعیین عناصر اساسی و تشکیل‌دهنده آن نیز از استاندارهای شرکت اینتربرند استفاده می‌گردد.

مدل ارزشگذاری برندهای آنلاین (برای ارزش‌یابی برندهای تحت وب):

 • علاقه
 • اجتماعی بودن
 • اعتماد
 • شهرت
 • مقیاس
 • دفاع کنندگان
 • پاداش

خدمات تیم مشاوران ایران IRANMCT در حوزه ارزشگذاری برند:

 • بررسی و تحلیل محیطی برند
 • ارزشیابی برند
 • ارائه گزارش ارزیابی برند
 • ارائه گزارش تفضیلی عیوب برنامه‌ریزی برندینگ (حسابرسی برند)
 • ارائه راه‌کارهای تقویت برند

 

مشاوره تعیین ارزش برند, آموزش تعیین ارزش برند, ارزش گذاری برند, تعیین قیمت برند, ارزشیابی برند, قیمت برند, Brand Value Calculation, Interbrand, Brand Evaluation, روش ارزشیابی برند اینتربرند, برند تحت وب, برند آنلاین مجازی, مدل ارزشیابی برند آنلاین