نحوه درخواست خدمات مشاوره و آموزش مدیریت

 تیم مشاوره مدیریت ایران برای ارائه خدمات مشاوره و آموزش، بر طبق فرایند زیر عمل مینماید:

 

۱- ارسال در خواست کتبی از طریق ایمیل در سربرگ رسمی شرکت که باید حاوی موارد ذیل باشد :

  • در چند سطر سازمان خود را تشریح نمایید.
  • توضیح دهید : چرا به خدمات مشاوره نیازمند هستید.
  • در خصوص محصولات و خدمات خود به اختصار توضیح دهید.
  • نام، سمت سازمانی و شماره تماس مستقیم و آدرس وب سایت خود را درج نمایید.

 

۲- پاسخ تیم مشاوران مدیریت ایران، به درخواست شما از طریق ایمیل و یا شماره تماس درج شده در متن درخواست.

 

 

توجه :

برای سازمانهایی که در تهران دفتری نداشته و امکان حضور در تهران را نیز ندارند، امکان برگزاری جلسات مشاوره و یا اموزش را به صورت آنلاین “جلسات مشاوره و اموزش مدیریت مجازی”  خواهد بود.