همکاران بین المللی و داخلی تیم مشاوران مدیریت ایران

تیم مشاوران مدیریت ایران موفق گردیده است تا لیسانس گروه مشاوران مدیریت کالیفرنیای آمریکا CMCG را به صورت انحصاری برای منطقه خاورمیانه و دفتر دوبی خود در سال ۲۰۱۱ دریافت نماید.

این گروه خود قسمتی از یک هلدینگ بینالمللی مشاوره مدیریت می‌باشد.

تیم مشاوران مدیریت، تمامیه فعالیت مشاوره و اموزشی خود را بر اساس استانداردهای این گروه استاندارد نموده است.

سایر همکاران عملی این تیم :

  • دانشکده مدیریت دانشگاه نیوکسل
  • دانشکده مدیریت دانشگاه آمریکایی قطر
  • موسسه علوم مدیریت هنگ‌کنک
  • موسسه بسته بندی پنت اروپا
  • دی.بی.ای گروپ آمریکا