۱۰۰ برند برتر و ارزشمند دنیا

شرکت مشاوره مدیریت اینتربرند  Interbrand “متخصص در حوزه مدیریت برند و ارزش گذاری برند” لیست ۱۰۰ برند برتر و ارزشمند دنیای تجارت را برای ۱۴ سال پیاپی اعلام نمود.

رده بندی ۱۰۰ برند برتر و ارزشمند ۲۰۱۳ از سوی شرکت اینتربرند آمریکا

Interbrand با استفاده از استاندارد ویژه خود در حوزه مدیریت برند، هر ساله، لیست ۱۰۰ برند برتر دنیای تجارت را در حوزه های مختلف گزارش مینماید. در حال حاضر این گزارش از نظر اهمیت و صداقت بر سایر روش ها ارجح میباشد و بسیاری از شرکتهای مشاوره، سعی به ارجاع به این گزارش داشته و آن کار کاملا بی طرف میدانند. استاندارد شرکت اینتربرند دارای برخی فرایندهای محرمانه نیز میباشد که به صورت عمومی افشاء نشده و تحت لیسانس این شرکت می باشد و تنها شرکت های تابعه و یا نمایندگی های این شرکت در سراسر دنیا قادر به پیاده سازی کامل ان هستند. توجه داشته باشید که این استاندارد در هیچ کتاب، جزوه آموزشی و یا دانشگاهی تدریس نمی گردد و تنها در ورک شاپ های اختصاصی این شرکت در آمریکا و یا انگلیس به تعداد انگشت شماری از افراد حقیقی، آموزش و از آنها تعهد حفظ حقوق نیز گرفته شده و در غالب موارد، سعی بر جذب و استخدام این افراد به عنوان نیروی متخصص برای نمایندگی خود در سرتاسر جهان خواهند نمود.

Interbrand Releases 14th Annual Best Global Brands Report رده بندی 100 برند برتر و ارزشمند 2013

Interbrand’s 2013 Best Global Brands

۲۰۱۳

RANK

۲۰۱۲

RANK

BRAND SECTOR ۲۰۱۳ BRAND

VALUE

(USD $billion)

% CHANGE

IN BRAND

VALUE

۱ ۲ Apple Technology ۹۸.۳۱۶ ۲۸%
۲ ۴ Google Technology ۹۳.۲۹۱ ۳۴%
۳ ۱ Coca-Cola Beverages ۷۹.۲۱۳ ۲%
۴ ۳ IBM Business Services ۷۸.۸۰۸ ۴%
۵ ۵ Microsoft Technology ۵۹.۵۴۶ ۳%
۶ ۶ GE Diversified ۴۶.۹۴۷ ۷%
۷ ۷ McDonald’s Restaurants ۴۱.۹۹۲ ۵%
۸ ۹ Samsung Technology ۳۹.۶۱۰ ۲۰%
۹ ۸ Intel Technology ۳۷.۲۵۷ -۵%
۱۰ ۱۰ Toyota Automotive ۳۵.۳۴۶ ۱۷%
۱۱ ۱۱ Mercedes-Benz Automotive ۳۱.۹۰۴ ۶%
۱۲ ۱۲ BMW Automotive ۳۱.۸۳۹ ۱۰%
۱۳ ۱۴ Cisco Technology ۲۹.۰۵۳ ۷%
۱۴ ۱۳ Disney Media ۲۸.۱۴۷ ۳%
۱۵ ۱۵ HP Technology ۲۵.۸۴۳ -۱%
۱۶ ۱۶ Gillette FMCG ۲۵.۱۰۵ ۱%
۱۷ ۱۷ Louis Vuitton Luxury ۲۴.۸۹۳ ۶%
۱۸ ۱۸ Oracle Technology ۲۴.۰۸۸ ۹%
۱۹ ۲۰ Amazon Retail ۲۳.۶۲۰ ۲۷%
۲۰ ۲۱ Honda Automotive ۱۸.۴۹۰ ۷%
۲۱ ۲۳ H&M Apparel ۱۸.۱۶۸ ۱۰%
۲۲ ۲۲ Pepsi Beverages ۱۷.۸۹۲ ۸%
۲۳ ۲۴ American Express Financial Services ۱۷.۶۴۶ ۱۲%
۲۴ ۲۶ Nike Sporting Goods ۱۷.۰۸۵ ۱۳%
۲۵ ۲۵ SAP Technology ۱۶.۶۷۶ ۷%
۲۶ ۲۸ IKEA Home Furnishings ۱۳.۸۱۸ ۸%
۲۷ ۲۷ UPS Transportation ۱۳.۷۶۳ ۵%
۲۸ ۳۶ eBay Retail ۱۳.۱۶۲ ۲۰%
۲۹ ۳۴ Pampers FMCG ۱۳.۰۳۵ ۱۵%
۳۰ ۲۹ Kellogg’s FMCG ۱۲.۹۸۷ ۸%
۳۱ ۳۱ Budweiser Alcohol ۱۲.۶۱۴ ۶%
۳۲ ۳۳ HSBC Financial Services ۱۲.۱۸۳ ۷%
۳۳ ۳۲ J.P. Morgan Financial Services ۱۱.۴۵۶ ۰%
۳۴ ۳۹ Volkswagen Automotive ۱۱.۱۲۰ ۲۰%
۳۵ ۳۰ Canon Electronics ۱۰.۹۸۹ -۹%
۳۶ ۳۷ Zara Apparel ۱۰.۸۲۱ ۱۴%
۳۷ ۳۵ Nescafé Beverages ۱۰.۶۵۱ -۴%
۳۸ ۳۸ Gucci Luxury ۱۰.۱۵۱ ۷%
۳۹ ۴۲ L’Oréal FMCG ۹.۸۷۴ ۱۲%
۴۰ ۴۱ Philips Electronics ۹.۸۱۳ ۸%
۴۱ ۴۳ Accenture Business Services ۹.۴۷۱ ۸%
۴۲ ۴۵ Ford Automotive ۹.۱۸۱ ۱۵%
۴۳ ۵۳ Hyundai Automotive ۹.۰۰۴ ۲۰%
۴۴ ۴۸ Goldman Sachs Financial Services ۸.۵۳۶ ۱۲%
۴۵ ۵۱ Siemens Diversified ۸.۵۰۳ ۱۳%
۴۶ ۴۰ Sony Electronics ۸.۴۰۸ -۸%
۴۷ ۴۴ Thomson Reuters Media ۸.۱۰۳ -۴%
۴۸ ۵۰ Citi Financial Services ۷.۹۷۳ ۵%
۴۹ ۵۲ Danone FMCG ۷.۹۶۸ ۶%
۵۰ ۴۷ Colgate FMCG ۷.۸۳۳ ۲%
۵۱ ۵۵ Audi Automotive ۷.۷۶۷ ۸%
۵۲ ۶۹ Facebook Technology ۷.۷۳۲ ۴۳%
۵۳ ۴۶ Heinz FMCG ۷.۶۴۸ -۱%
۵۴ ۶۳ Hermès Luxury ۷.۶۱۶ ۲۳%
۵۵ ۶۰ adidas Sporting Goods ۷.۵۳۵ ۱۲%
۵۶ ۵۷ Nestlé FMCG ۷.۵۲۷ ۹%
۵۷ ۱۹ Nokia Electronics ۷.۴۴۴ -۶۵%
۵۸ ۶۱ Caterpillar Diversified ۷.۱۲۵ ۱۳%
۵۹ ۵۸ AXA Financial Services ۷.۰۹۶ ۵%
۶۰ ۶۸ Cartier Luxury ۶.۸۹۷ ۲۶%
۶۱ ۴۹ Dell Technology ۶.۸۴۵ -۱۰%
۶۲ ۵۹ Xerox Business Services ۶.۷۷۹ ۱%
۶۳ ۶۲ Allianz Financial Services ۶.۷۱۰ ۸%
۶۴ ۷۲ Porsche Automotive ۶.۴۷۱ ۲۶%
۶۵ ۷۳ Nissan Automotive ۶.۲۰۳ ۲۵%
۶۶ ۶۴ KFC Restaurants ۶.۱۹۲ ۳%
۶۷ ۵۶ Nintendo Electronics ۶.۰۸۶ -۱۴%
۶۸ ۶۵ Panasonic Electronics ۵.۸۲۱ ۱%
۶۹ ۶۶ Sprite Beverages ۵.۸۱۱ ۲%
۷۰ N/A Discovery Media ۵.۷۵۶ NEW
۷۱ ۵۴ Morgan Stanley Financial Services ۵.۷۲۴ -۲۱%
۷۲ ۸۴ Prada Luxury ۵.۵۷۰ ۳۰%
۷۳ ۷۵ Shell Energy ۵.۵۳۵ ۱۶%
۷۴ ۷۴ Visa Financial Services ۵.۴۶۵ ۱۱%
۷۵ ۷۰ Tiffany & Co. Luxury ۵.۴۴۰ ۵%
۷۶ ۷۷ ۳M Diversified ۵.۴۱۳ ۱۶%
۷۷ ۸۲ Burberry Luxury ۵.۱۸۹ ۲۰%
۷۸ ۶۷ MTV Media ۴.۹۸۰ -۱۲%
۷۹ ۷۸ Adobe Technology ۴.۸۹۹ ۸%
۸۰ ۸۵ John Deere Diversified ۴.۸۶۵ ۱۵%
۸۱ ۷۹ Johnson & Johnson FMCG ۴.۷۷۷ ۹%
۸۲ ۸۳ Johnnie Walker Alcohol ۴.۷۴۵ ۱۰%
۸۳ ۸۷ Kia Automotive ۴.۷۰۸ ۱۵%
۸۴ ۷۶ Santander Financial Services ۴.۶۶۰ -۲%
۸۵ N/A Duracell FMCG ۴.۶۴۵ NEW
۸۶ ۸۱ Jack Daniel’s Alcohol ۴.۶۴۲ ۷%
۸۷ ۷۱ Avon FMCG ۴.۶۱۰ -۱۱%
۸۸ ۹۱ Ralph Lauren Apparel ۴.۵۸۴ ۱۴%
۸۹ N/A Chevrolet Automotive ۴.۵۷۸ NEW
۹۰ ۸۰ Kleenex FMCG ۴.۴۲۸ ۲%
۹۱ ۸۸ Starbucks Restaurants ۴.۳۹۹ ۸%
۹۲ ۹۲ Heineken Alcohol ۴.۳۳۱ ۱۰%
۹۳ ۸۹ Corona Alcohol ۴.۲۷۶ ۵%
۹۴ ۸۶ Pizza Hut Restaurants ۴.۲۶۹ ۲%
۹۵ ۹۰ Smirnoff Alcohol ۴.۲۶۲ ۵%
۹۶ ۹۶ Harley-Davidson Automotive ۴.۲۳۰ ۱۰%
۹۷ ۹۴ MasterCard Financial Services ۴.۲۰۶ ۸%
۹۸ ۹۹ Ferrari Automotive ۴.۰۱۳ ۶%
۹۹ ۹۸ Moët & Chandon Alcohol ۳.۹۴۳ ۳%
۱۰۰ ۱۰۰ Gap Apparel ۳.۹۲۰ ۵%

 اما در مورد گزارش :

نکته بسیار مهم در این گزارش؛ جایگاه جدید شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات شامل اپل به عنوان برند اول و گوگل در جایگاه دوم و ای بی ام در جایگاه چهارم و مایکروسافت در جایگاه پنجم است.

از سوی دیگر سقوط دو پله ای کوکاکولا به جایگاه سوم نسبت به سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۱ نیز بسیار حائز اهمیت بوده است.

در این رده بندی با وجود رشد ۲% در ارزش برند کوکاکولا، در مقابل رشد ۲۸% در ارزش برند اپل و ۳۴ درصدی برای گوگل، این رشد باعث سقوط ۲ پله ای اسطوره برندینگ دنیای تجارت، کوکاکولا Coca-Cola شد.

این مورد را میتوان نشانی از رشد بازار فناوری اطلاعات در سال ۲۰۱۳ در حضور محصولات متنوع شرکت های فعال در حوزه فناوری دانست. اما باید به این نکته نیز توجه نمود که رشد شرکت هایی مانند آی.بی.ام  IBM و کوکاکولا Coca-Cola بسیار با ثبات بوده است و همواره در این لیست جز برندهای برتر دنیا بوده اند. باید دید که آیا اپل و گوگل نیز میتوانند دارای رشدی هرچند کوچک اما با ثبات باشند یا خیر، که این نیاز به یک بازه زمانی ۱۰ ساله برای رصد نمودن این روند خواهد داشت.

در این لیست برند پرادا Prada از خانواده برندهای لوکس Luxury ، با ۳۰% رشد، بیشترین رشد را در بین تمام برندهای این لیست نشان داده است.

نکته دیگر؛ همانا سقوط نوکیا Nokia به رده ۵۷ است که با ۶۵% کاهش در ارزش برند خود ، سقوط آزادی را شروع نموده است. این کاهش ارزش، ناشی از واگذاری سهام بخش تولید گوشی موبایل این شرکت به مایکروسافت می باشد.

مقایسه برندهای برتر فعال در حوزه بازار الکترونیک و سقوط ارزش برند نوکیا در مقایسه با سایر رقیا در سال ۲۰۱۳

مقایسه برندهای فعال در حوزه الکترونیک و سقوط ارزش برند نوکیا در مقایسه با سایررقیا در سال 2013

حال آنکه با بررسی همین اطلاعات، برند سونی نیز ۸% کاهش ارزش داشته است، یکی از دلایل آن ، تغییرات در برند گوشی از سونی اریکسون به سونی می باشد که مشتریان وفاداران به این برند را سرخورده نموده است.

از نکات جالب دیگر، ورود یک برند جدید در بین برندهای مطرح سال های اخیر است که برند دیسکاروی Discover Channel می باشد که در حوزه سرگرمی و مباحث علمی و پزوهشی فعال بوده و با نام شبکه دیکساوری بسیار شناخته شده است.

همچنین برند دوراسل Duracell و شورولت Chevrolet نیز به لیست جدید برندهای برتر ۲۰۱۳ راه یافته و جایگاه ۸۵ و ۸۹ را کسب نموده اند.

همچنین با استقبال عجیب بازار ایران از برند پورش Porsche (به عنوان یک برند متوسط بازار اروپا) در طی سال ۲۰۱۳، ارزش برند این شرکت با رشد ۲۶ درصدی، موجب شگفتی در بازار خودرو گردیده است.

مقایسه برندهای برتر فعال در حوزه بازار خوردرو در طی سال ۲۰۱۳

برند پورش Porsche سال 2013 ارزش برند این شرکت با رشد 26 درصدی

در این بین، برندهای لوکس Luxury  با رشد تقریبا کمی در رقابت با یکدیگر بوده ولی در این میان برند Louis Vuitton مانند سالهای قبل فاصله خود را حفظ و در صدر لیست این حوزه پیش میتازد.

مقایسه برندهای برتر فعال در حوزه بازار کلای لوکس Luxury در طی سال ۲۰۱۳

برند های لوکس 2012 luxury brand

در آخر باید گفت که برند Mercedes-Benz از برند BMW  یک پله بالاتر قرار گرفت، هرچند که رشد برند BMW از رقیب خود بیشتر بوده است.

دانلود فایل رده بندی ۱۰۰ شرکت برند برتر ۲۰۱۳ بر اساس استاندارد اینتربرند Interbrand

تیم مشاوران مدیریت ایران : مطالب این سایت شامل حمایت از حق مؤلف و مترجم است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.