هنر خوب گوش دادن

گوش کردن کافی نیست ، خوب گوش دادن مهم است . بلکه باید مدیر یا طرف مکالمه را متقاعد نمایید که به او گوش میدهد. در غیر این صورت طرف مقابل احساس میکند که به این مکالمه اهمیت نمیدهید و برایش ارزشی قائل نیستید. گوش دادن، تنها دریافت اطلاعات نیست، بلکه نشان دهنده کنجکاوی، احترام و اهمیت است.

8 گام برای اینکه نشان دهید ، شما خوب گوش میدهد ( مهارت گوش دادن و هنر گوش دادن )  خوب گوش دادن

 I don’t care how much you know until I know how much you care.”    –  Anonymous

 

خوب گوش دادن شامل :

۱- تا زمانی که وانمود می نماید که به طرف مقابل گوش میدهید، شما در حال دروغ گفتن به او هستید.

۲- تمرکز : بر فرد مقابل تمرکز نموده و خود را با چیزی سرگرم ننماید ( سعی کنید تمرکزتان زننده و سنگین نباشید. با موبایل و یا کاغذهای روی میز خود بازی نکنید و به مناطق حساس بدن طرف مقابل که در حوزه Body-Language مورد بررسی قرار میگیرند زول نزنید).

حتما این دو جمله را زیاد شنیدید :

” گوشم با شماست” یا “نمیدونید که خانوم ها همزمان میتوانند دو کار را باهم انجام دهند؟ “

 این یک بی احترام به فرد مقابل است و نه یک مهارت.

۳- ساکت باشید و کلام فرد مقابل را قطع نکنید.

۴- تایید و تحسین کنید: مانند مجسمه نباشید. در قسمت قبل گفتیم که ساکت باشید، اما منظور سکوت محض نبود، بلکه در بین جملات و در محلهای مناسب و بدون قطع کردن کلام فرد مقابل ، صحبتهای او را تایید کنید که نشان دهید خواب نیستید و با اصطلاح هنوز در دنیای او هستید. با کلمات و حروف صداداری مانند : بله، ام ، دقیقا، صحیح ( WOW یا Ya یا Emmmm ,…).

۵- خلاصه نمودن نکات مهم : بعد از تمام شدن کلامش، سعی کنید از تمامی جملات چند نکته مهم و اساسی را به صورت خلاصه بازگو نموده و جمع بندی نمایید تا نشان دهید که بر تمامیه مکالمه دقت داشتید.

۶- اجازه به اصلاح : حتی اگر تمامی نکات را متوجه شدید، بازهم یک سئوالی بپرسید و اجازه دهید که فرد مقابل برای روشن شدن کامل شما توضیح دهید.

۷- اعتبار : اعتبار فرد را زیر سوال نبرید. اگر نکته ای را متوجه نشدید، او راشرزنش نکنید، بلکه متوانید به او بگوید : ” یک نکته مهمی تو صحبتهای شما بود، ولی من متوجه آن نشدم. لطفا کمی بشتر برایم بازش کنید” .

۸- احتیاج : یادتان باشد که شما ذهن خوان نیستید. در غالب موارد افراد ذهن خوان در جلسات و مذاکرات تجاری اشتباه میکنند. از فرد مقابل به صراحت بپرسید که از من چه میخواهید ؟

8 گام برای اینکه نشان دهید، شما خوب گوش میدهد

* در این مورد اگر نیاز به اطلاعات بیشتری دارید ، تیم مشاوران مدیریت ایران کتاب (Conscious Business (How to Build Value Through Values را به شما توصیه مینماید.