شرکت مشاوره MekanGlobal انگلیس

شرکت مکان گلوبال طیف گسترده‌ای از خدمات مشاوره ای را ارائه می دهد که به سازمانها کمک مینماید تا پتانسیل خود را بالفعل نمایند.

آیا شما به دنبال تجدید نظر یا تعریف مجدد در فرایندهای خود هستید ؟ شرکت مکان گلوبال این امکان را به شما خواهد داد.

mekanglobal شرکت مشاوره مدیریت مکان انگلیس

We Offer consulting For:
 • Start-ups Small Businesses
 • Medium and Large Businesses
 • Public and Private Companies
 • Service Companies
 Our SERVICES :
 • Bank Guarantee (BG)
 • Standby Letter of Credit (SBLC)
 • Bank Proof of Funds (POF)
 • Safe Keeping Receipt (SKR)
 • Monetization of Bank Guarantee (BG)
 • Monetization of Standby Letter of Credit
 • Offshore Bank Account Opening
 • Project Finance Consultations
 • Financial Facilitators
 • Project Management
Address: 75 Bradshaw Avenue Riddings, Alfreton, DE55 4AA, United Kingdom
Phone number: +447733700904   or  +4479532585830

خدمات شرکت مکان گلوبال انگلیس

 • مشاوره سرمایه گذاری و خدمات بانکی
 • مشاوره مدیریت پروژه
 • مشاوره مدیریت مالی
Call Now ButtonCall Now

 

شرکت مشاوره مدیریت  IranMCT 

[ 31 فروردین  الی  8 اردیبهشت ]

تعطیل خواهد بود.

 

Branch of Iran from 

 20 April until 28 April

Is closed.