ارزش ویژه برند و ارزش ویژه مشتری چیست ؟

ارزش ویژه برند و ارزش ویژه مشتری  Brand Equity & Customer Equity

ارزش ویژه برند Brand Equity را ارزش و قدرت برند که تعیین‌کننده بها و ارزش آن برند است تعریف می‌نمایند، درحالی‌که ارزش ویژه مشتری بر اساس ارزش طول عمر تمام مشتریان تعریف می‌شود.

ارزش ویژه برند و ارزش ویژه مشتری Brand Equity & Customer Equity CE & BE

ارزش ویژه برند و ارزش ویژه مشتری CE & BE در دو نقطه مشترک هستند :

  • هر دو بر وفاداری مشتری به برند تاکید دارند.
  • هر دو بر این نکته تاکید می‌کنند که آنچه ارزش‌آفرین است وجود مشتریان بسیاری است که تا جایی که می‌توانند پول پرداخت می‌نمایند.

اما ارزش ویژه برند و ارزش ویژه مشتری از نظر مفهومی با یکدیگر متفاوت‌اند:

  • تاکید ارزش ویژه مشتری بیشتر بر روی ارزش مالی به‌دست‌آمده از مشتریان است. این در حالی است که ارزش ویژه برند تلاش می‌نمایند تا بیشتر بر روی مسائل استراتژیک در مدیریت برند تمرکز کند.
  • ارزش ویژه مشتری مفهومی محدودتر است. ارزش ویژه مشتری می‌تواند از ارزش اختیاری برندها چشم‌پوشی کند و تاثیرگذاری ظرفیت آن برندها بر روی درآمدها و هزینه فراتر از آن چیزی است که در بازار کنونی وجود دارد.
  • همان‌طور که ارزش ویژه مشتری بدون حضور ارزش ویژه برند نیز می‌تواند وجود داشته باشد، وجود ارزش ویژه برند نیز بدون حضور ارزش ویژه مشتری امکان‌پذیر است. به عنوان نمونه من نوعی می‌توانم به هر دو برند مک‌دونالد و کینگ برگر نگاه مثبتی داشته باشم اما خریدهایم را همیشه از برند مک‌دونالد انجام دهم.

در خاتمه، می‌توانیم بگوییم برند بدون حضور مشتری و مشتری بدون حضور برند نمی‌توانند وجود داشته باشند.

برندها به عنوان یک نوع اغواکننده عمل می‌نمایند.

آن‌ها  از ارزش‌های سایر واسطه‌ها استفاده می‌نمایند تا  مشتریان را به سمت خود بکشانند.

مشتریان نیز نقش سود را ایفا می‌نمایند تا برندها به وسیله آن‌ها ارزش برند خود را به پول تبدیل کنند. هر دو مفهوم به شدت به یکدیگر مرتبط‌اند.

 

مطلب مرتبط : ارزشگذاری برند

مشاوره برندینگ / مشاوره برندسازی

5/5 - (12 امتیاز)