همکاران بین المللی و داخلی تیم مشاوران مدیریت ایران

تیم مشاوران مدیریت ایران موفق گردیده است تا لیسانس گروه مشاوران مدیریت CMCG را برای منطقه خاورمیانه در سال 2011 دریافت نماید.

این گروه خود قسمتی از یک هلدینگ بین المللی مشاوره مدیریت می‌باشد.

تیم مشاوران مدیریت، تمامیه فعالیت مشاوره و آموزشی خود را بر اساس استانداردهای این گروه استاندارد نموده است.

سایر همکاران عملی این تیم :

5/5 - (1 امتیاز)