استراتژی فروش – فاز 1

استراتژ فروش در فار 1 همراه با شناخت کامل محیط بازار است.

شناخت کامل محیط بازار ، بخشی از فاز 1 تحت عنوان برنامه‌ریزی فروش و زیر مجموعه استراتژی فروش است.

 

مشکل

رشد درآمد ، سریعتر از صنعت و رقبا بسیار سخت است. شواهد مرتبط با بازار به اندازه کافی نیست . باید از دانش بازاریابی برای یافتن فرصت های پنهان رشد و درآمدزایی  استفاده شود. تصمیم گیری در مورد اضافه کردن تعداد مدیران یا جذب فروشنده بیشتر ، به درک عمیق بازار و شناخت فرصت‌های پنهان و نحوه رشد سازمان ، بستگی دارد.

راه حل

  • تعریف بخش های بازار (  بخش بندی بازار )
  • معیارهای جذابیت بازار
  • شناسایی راهکارهایی حضور در بازار
  • تعریف سهم بازار
  • تعیین کل بازار قابل تحصیل
  • تجزیه و تحلیل مشکل (نرخ تبدیل و جایگزینی، تعیین نقاط ضعف، تمایل به رفع)
  • استراتژی تعیین محصول موفق و طلایی

با کامل شدن بخش بندی بازار ، گام بعدی فاز 2 است.

استراتژی فروش فاز 1 sales planning

مشاوره تدوین استراتژ فروش توسط تیم مشاوران مدیریت ایران

5/5 - (1 امتیاز)