شاخص عملکرد KRI , KPI , PI

امروزه بسیاری از شرکت‌ها با شاخص‌های نادرست کار‌‌می‌نمایند، و بسیاری نیز به‌اشتباه این شاخص‌ها را شاخص‌های کلیدی عملکرد نام‌گذاری نموده‌اند. سازمان‌های اندکی را خواهید یافت که از شاخص‌های کلیدی عملکرد مناسب و صحیح استفاده ‌نمایند . علت این است‌که تعداد اندکی از سازمان‌ها ،رهبران تجاری، نویسندگان، مشاوران توانسته اند مفهوم واقعی شاخص های کلیدی عملکرد را به‌درستی درک‌نمایند.

شاخص عملکرد ( سنجه‌های عملکردی ) ، به سه‌دسته زیر تقسیم می‌گردند :

  • شاخص‌های نتیجه‌ای کلیدی (Key Result Indicators(KRIs : به شما می گوید که عملکرد شما، در یک منظر خاص چگونه بوده‌است.

  • شاخص‌های عملکردی (Performance Indicators(PIs : به شما می‌گویدکه چه کاری را بایستی به‌انجام رسانید.

  • شاخص‌های کلیدی عملکرد (Key Performance Indicators(KPIs : به شما می‌گوید که چه کارهایی را بایستی انجام داده تا کارایی سازمان را به‌ صورت چشم‌گیری افزایش دهید.

شاخص ها به صورت پوست پیاز بر روی هم قرار گرفته اند:

 

شاخص عملکرد KRI ,KPI ,PI شاخص کلیدی، شاخص نتیحه ای، شاخص عملکردی

 

مطالب مرتبط :

0 votes, average: 0٫00 out of 50 votes, average: 0٫00 out of 50 votes, average: 0٫00 out of 50 votes, average: 0٫00 out of 50 votes, average: 0٫00 out of 5 (0 votes, average: 0٫00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
Call Now