تحلیل TOWS چیست؟ | آشنایی صفر تا صد با ماتریس TOWS (توس) به عنوان ابزار تحلیل ک برای سازمان

ماتریس TOWS چیست ؟

ماتریس TOWS یا تحلیل TOWS با ابزار کلاسیک تحلیل تجاری برای برنامه‌ریزی مدیریت استراتژیک به نام تحلیل SWOT متفاوت است. TOWS و مخفف کلمات یکسانی هستند که ترتیب نوشتنشان متفاوت است.

 • نقاط تهدید ( تهدیدها ) Threats

 • نقاط فرصت ( فرصت ) Opportunities

 • نقاط ضعف ( ضعف‌ها ) Weaknesses

 • نقاط قوت ( قوت‌ها ) Strengths

ماتریس TOWS تحلیل TOWS

کاربرد تحلیل TOWS

پیش‌تر در همین سایت در خصوص تحلیل SWOT مقاله‌ای ارائه نموده‌ایم . با تحلیل محیط خارجی (نقاط فرصت / نقاط تهدید  Threats  ) و تحلیل محیط داخلی (نقاط قوت  / نقاط ضعف   ) می‌توانید از این تکنیک‌ها برای بررسی و تصمیم‌گیری در مورد استراتژی کل سازمان، یک بخش یا یک تیم بهره برد.

همچنین می‌توان از آن‌ها برای درک یک روند، یک یا حتی یک مهارت و تجربه استفاده نمود.

 مقاله ما در خصوص  تحلیل SWOT کمک می‌نماید تا  تحلیل SWOT و تحلیل  TOWS کامل انجام دهید. در عمل، تنها تفاوت بین TOWS و SWOT این است که TOWS تاکید بر محیط خارجی می‌نماید درحالی‌که SWOT تاکید بر محیط داخلی می‌نماید.

در هر دو مورد، نتایج تحلیل SWOT ( یا TOWS ) مانند زیر است :

Strengths Weaknesses
Opportunities Threats

در این مقاله، ما به بررسی نحوه استفاده از تحلیل SWOT و ماتریس TOWS می‌پردازیم تا جزئیات دقیق‌تری درباره گزینه‌های راهبردی به تفصیل ارائه شود.

بسیاری از تحلیل SWOT به جای  ماتریس TOWS  استفاده می‌نمایند درحالی‌که باید از خود ماتریس TOWS استفاده می‌شده است.

شناسایی گزینه‌های استراتژیک

تجزیه و تحلیل SWOT یا تحلیل TOWS به شما کمک می کند درک بهتری از گزینه های استراتژیک پیش روی خود داشته باشید.

(به یاد داشته باشید که “استراتژی” هنر تعیین نحوه پیروزی در کسب و و زندگی است.) استراتژی به شما کمک می کند که سوالات زیر را مطرح  و پاسخ دهید: چگونه می توانید:

 • بیشتر از نقاط قوت خود استفاده کنید؟
 • نقاط ضعف خود را از بین ببرید؟
 • بر روی فرصت های خود سرمایه گذاری کنید؟
 • تهدیدات خود را یت کنید؟

گام بعدی تجزیه و تحلیل، معمولا با ماتریس TOWS با تمرکز خارجی، به شما کمک می کند تا در مورد گزینه هایی که می توانید دنبال کنید، فکر نمایید.

برای این کار باید فرصت ها و تهدیدهای خارجی را با نقاط قوت و ضعف داخلی خود، مطابقت دهید، همانطور که در ماتریس زیر نشان داده شده است:

External Opportunities (O)
1-
2-
3-
4-

External Threats (T)
1-
2-
3-
4-

Internal Strengths (S)
1-
2-
3-
4-

SO
“Maxi-Maxi” Strategy

استراتژی‌هایی که از نقاط قوت استفاده می‌کنند برای به حداکثر رساندن فرصت‌ها

ST
“Maxi-Mini” Strategy

استراتژی ‌هایی که از نقاط قوت استفاده می‌کنند تا تهدیدات را به حداقل برسانند

Internal Weaknesses (W)
1-
2-
3-
4-

WO
“Mini-Maxi” Strategy

استراتژی‌هایی که ضعف‌ها را با استفاده از فرصت‌ها به حداقل می‌رسانند

WT
“Mini-Mini” Strategy

استراتژی‌هایی که ضعف‌ها را به حداقل می‌رساند و از تهدید جلوگیری می‌کنند

پاسخ به سوالات زیر میتواند به شناخت گزینه‌های استراتژیک کمک نماید :

 • توانمندی ها و فرصت ها (SO) – چگونه می توانید از نقاط قوت خود برای استفاده از فرصت ها استفاده کنید؟
 • قدرت و تهدید (ST) – چگونه می توانید از نقاط قوت خود برای جلوگیری از تهدیدات واقعی و بالقوه استفاده کنید؟
 • ناتوانی ها و فرصت ها (WO) – چگونه می توانید از فرصت های خود برای غلبه بر نقاط ضعف در حال تجربه خود استفاده کنید؟
 • ناتوانی ها و تهدیدات (WT) – چگونه می توانید نقاط ضعف خود را به حداقل برسانید و از تهدید جلوگیری کنید؟

 

استفاده از ابزار  TOWS / SWOT

مرحله 1

برای تحلیل TOWS یا تحلیل SWOT ، یافته‌های خود را در فضای داخل جدول ثبت نمایید.

این به درک نقاط قوت و ضعف شما کمک می‌نماید و همچنین به شناسایی فرصت ها و تهدیداتی پیرامون شما یا کسب و کارتان است.

مرحله 2

برای هر ترکیبی از عوامل محیطی داخلی و خارجی،  چگونه می‌توان از آنها برای ایجاد گزینه های استراتژیک خوب استفاده کنید:

 • قدرت ها و فرصت ها (SO) – چگونه می توانید از نقاط قوت خود برای استفاده از این فرصت ها استفاده کنید؟
 • قدرت و تهدید (ST) – چگونه می توانید از نقاط قوت خود برای جلوگیری از تهدیدات واقعی و بالقوه استفاده کنید؟
 • ضعف ها و فرصت ها (WO) – چطور می توانید فرصت های خود را برای غلبه بر نقاط ضعف تجربه کنید؟
 • ضعف ها و تهدیدات (WT) – چگونه می توانید ضعف های خود را به حداقل برسانید و از تهدید جلوگیری کنید؟

توجه داشته باشید :
محدوده WT – ضعف و تهدید – مربوط به استراتژی های دفاعی است.

قرار دادن این جایگاه برای محافظت از خود در برابر ضرر و زیان است، اما نباید برای ایجاد دستیابی به به آنها متکی بود

گزینه هایی که شما شناسایی می کنید، جایگزین های استراتژیک شما هستند، و این می تواند در یک ربع مناسب از برگه TOWS ذکر شود.

نکته :
شاید باید عوامل متعددی را در نظر گرفت، در ماتریس برای سازگاری با نقاط قوت و ضعف‌های فردی به فرصت ها و تهدیدهای فردی که شناسایی کرده اید، توجه نمایید. برای انجام این کار، می توانید یک ماتریس مانند مربع (SO، ST، WO، و WT) ایجاد کنید.

SO Matrix S1 S2 S3 S4
O1
O2
O3
O4

مرحله 3

موارد به دست آمده را کنید و آنهایی را که بیشترین فایده را برای شما دارند را تعیین نمایید . مهمترین ماموریت و دیدگاه سازمان خود را نیز بنویسید.

این موارد را به گزینه های استراتژیک دیگر که مورد نظر شما است اضافه کنید.

مطالب سایت شامل حمایت از حق مؤلف و مترجم میباشد و هرگونه کپی برداری بدون درج لینک منبع پیگرد قانونی دارد.

5/5 - (5 امتیاز)