خوب گوش دادن

خوب گوش دادن مهم است و باید بدانید که گوش دادن فعال با شنیدن متفاوت است. اگر به یا به درستی به کلام مخاطب گوش ندهد، در این صورت طرف مقابل احساس میکند که وی به این مکالمه اهمیت نمیدهید و برایش ارزشی قائل نیست. گوش دادن، تنها دریافت اطلاعات نیست، بلکه نشان دهنده کنجکاوی، احترام و اهمیت است.

خوب گوش دادن مهارت گوش دادن و هنر گوش دادن

 I don't care how much you know until I know how much you care.   –  Anonymous

 

هنر خوب گوش دادن شامل :

 

وانمود نکردن به گوش کردن

تا زمانی که وانمود می نماید که به طرف مقابل گوش میدهید ، شما در حال دروغ گفتن به او هستید.

تمرکز بر مشتری

بر فرد مقابل تمرکز نموده و خود را با چیزی سرگرم ننماید ( سعی کنید تمرکزتان زننده و سنگین نباشید. با و یا کاغذهای روی میز خود بازی نکنید و به مناطق حساس بدن طرف مقابل که در حوزه Body-Language مورد بررسی قرار میگیرند زول نزنید).

بی توجهی به مشتری

حتما این دو جمله را زیاد شنیدید : ” گوشم با شماست” یا “نمیدونید که خانوم ها همزمان میتوانند دو را باهم انجام دهند؟ “

 این یک بی احترام به فرد مقابل است و نه یک مهارت.

سکوت در مقابل مشتری

ساکت باشید و کلام فرد مقابل را قطع نکنید.

تایید مشتری

تایید و تحسین کنید: مانند مجسمه نباشید. در قسمت قبل گفتیم که ساکت باشید، اما منظور سکوت محض نبود، بلکه در بین جملات و در محلهای مناسب و بدون قطع کردن کلام فرد مقابل ، صحبتهای او را تایید کنید که نشان دهید خواب نیستید و با اصطلاح هنوز در دنیای او هستید. با کلمات و حروف صداداری مانند : بله، ام ، دقیقا، صحیح ( WOW یا Ya یا Emmmm ,…).

جمع بندی نکات

خلاصه نمودن نکات مهم : بعد از تمام شدن کلامش، سعی کنید از تمامی جملات چند نکته مهم و اساسی را به صورت خلاصه بازگو نموده و جمع بندی نمایید تا نشان دهید که بر تمامیه مکالمه دقت داشتید.

اجازه به اصلاح

حتی اگر تمامی نکات را متوجه شدید، بازهم یک سئوالی بپرسید و اجازه دهید که فرد مقابل برای روشن شدن کامل شما توضیح دهید.

اعتبار مشتری

اعتبار فرد را زیر سوال نبرید. اگر نکته ای را متوجه نشدید، او را شرزنش نکنید، بلکه متوانید به او بگوید : ” یک نکته مهمی تو صحبتهای شما بود، ولی من متوجه آن نشدم. لطفا کمی بشتر برایم بازش کنید” .

احتیاج

یادتان باشد که شما ذهن خوان نیستید. در غالب موارد افراد ذهن خوان در جلسات و مذاکرات تجاری اشتباه میکنند. از فرد مقابل به صراحت بپرسید که از من چه میخواهید ؟

خوب گوش دادن - 8 گام خوب گوش دادن ( مهارت گوش دادن )

خوب گوش دادن ، نده است. مهارتی که باید در نده تقویت شود تا بتواند از آن در مسیر موفقیت فروش استفاده مناسب ببرد. در این مورد اگر نیاز به اطلاعات بیشتری دارید ، تیم مشاوران ایران کتاب (Conscious Business (How to Build Value Through Values را به شما توصیه مینماید.

2.3/5 - (37 امتیاز)