تیم مشاوران مدیریت ایران:

 به گزارش وزارت اقتصاد بلژیک، شهروندان این کشور ماهیانه بطور میانگین ۳.۱۹۲ یورو (ناخالص، بدون کم شدن مالیات) دریافت می کنند.

ولی بدیهی است که درآمد همه ی افراد به یک اندازه نیست.

شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید کدام شغل ها در بلژیک بهترین درآمد را دارند و کدام یک از آنها در فهرست شغل های کم درآمد قرار می گیرند. در این دو فهرست که براساس آمار سال ۲۰۱۱ آماده شده اند، تجربه ی کاری، مدرک تحصیلی و دیگر مواردی که روی میزان درآمد تاثیر دارند دخالتی نداشته اند.

در پایین با ۱۰ شغل پردرآمد و کم درآمد در بلژیک که تارنمای Vacature منتشر کرده آشنا می شوید.

پردرآمدترین و کم درآمدترین شغلها در بلژیک

پردرآمدترین شغل‌ها در بلژیک برای کار تمام وقت (درآمد ناخالص)

۱- مدیران شرکت های بزرگ: ۸۶۱۰ یورو

۲- مدیران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات: ۶۷۲۵ یورو

۳- مدیران در زمینه ارائه خدمات کاری در بخش اداری: ۶۵۲۷ یورو

۴- مدیران در زمینه های فروش، بازاریابی، تبلیغات، روابط عمومی و تحقیقات و ساخت و توسعه: ۵۸۴۱ یورو

۵- مدیران در صنعت، معدن، ساخت و ساز و تدارکات: ۵۷۰۲ یورو

۶- ریاضیدانان، مرگرها (کاردانان در برآورد اثرات مالی مخاطره و عدم قطعیت بر تجارت، فعالیتهای اقتصادی و مالی، بیمه و بانک): ۴۹۵۸ یورو

۷- فیزیکدانان، شیمیدانان و غیره: ۴۶۳۲ یورو

۸- مدیران در زمینه خرده فروشی و عمده فروشی: ۴۶۳۰ یورو

۹- مهندسان در زمینه فناوری الکترونیک: ۴۶۰۷ یورو

۱۰- مهندسان (بجز مهندسان برق): ۴۵۲۲ یورو

کم درآمدترین شغل‌ها در بلژیک برای کار تمام وقت (درآمد ناخالص)

۱- پیشخدمت ها و افرادی که در بارها کار می کنند: ۲۰۸۴ یورو

۲- آرایشگرها و متخصصان زیبایی: ۲۰۹۰ یورو

۳- کارگران انجام کارهای منازل و نظافتچی ها: ۲۱۰۹ یورو

۴- پستچی ها، افرادی که روزنامه پخش می کنند، ماموران کنتور و دیگر مشاغل ابتدایی: ۲۱۳۶ یورو

۵- صندوق دارها و بلیط فروش ها: ۲۱۸۹ یورو

۶- فروشندگان فروشگاه ها: ۲۲۴۵ یورو

۷- ماشین شورها، شیشه شورها و کارمندان لباسشویی: ۲۲۷۹ یورو

۸- خیاط ها و کفاشان: ۲۲۸۶ یورو

۹- آشپزها: ۲۳۱۰

۱۰- نجارها و مبل سازان: ۲۳۶۵ یورو

5