افزایش بهره‌وری نیروی انسانی

شرکت‌ها، به خوبی حاشیه سود خود هستند. تفاوت بین درآمد و سود شرکت، بهترین نشانه برای اثربخشی مدیریت سازمان است.

4 استراتژی افزایش بهره‌وری نیروی انسانی

تلاش برخی از مدیران برای تثبیت پست مدیریت خود از طریق تثبیت گردش وجوه نقد Turnover سازمان می‌باشد، حال آنکه حاشیه سود سازمان، مهمتر از ان بوده و با کوچک‌ترین اشتباهی در تعیین حاشیه سود، سازمان خود را به دردسری بزرگ خواهند انداخت. راه‌ها بسیاری برای افزایش حاشیه سود، نظیر حداقل نمودن هزینه‌ها و چانه زنی در زمان خرید وجود دارد. اما در شرکت‌های خدماتی، مخصوصاً شرکت‌های خدماتی که در حال توسعه هستند و عملکرد منابع انسانی، بالاترین نقش را در سازمان دارند، در این حالت برای افزایش حاشیه سود سازمان باید افزایش بهره‌وری تیم‌ها مد نظر قرار گیرد.

 

بهره‌وری به وسیله فاکتور متفاوتی تعیین می‌گردد که می‌تواند شامل

  • انتخاب فرایند و رویه های مناسب.

  • انتخاب مدیر اثربخش برای انتخاب تیم فروش موفق.

  • انتخاب مدیری که با کارکنانش به درستی برخورد نموده و در انان ایجاد انگیزه نماید.

اثربخشی هزینه در جهت افزایش بهره وری

اما اگر بهره‌وری کارکنان در سطح مناسب نبوده و از ان ناراضی نیستید، می‌توانید با چند گام با این مشکل غلبه نمایید.

روشهای افزایش بهره‌وری کارکنان

  1. آموزش : کافی است که کارکنان را در دوره‌های آموزشی مناسب و اثربخشی مشارکت دهید، البته با در اختیار قرار دادن ابزار مناسب. آموزش، یک سرمایه گذاری بلند مناسب است.
  2. نظارت بر عملکرد : برای فهم مناسب از سطح بهره‌وری کارکنان ، باید حتماً رویه‌ها و شاخص‌های ثابتی را در نظر گرفت. باید میزان تغییرات بهره‌وری بر روی نمودارها به صورت کمی تصویر شده و در اختیار واحد و یا فرد تصمیم گیرنده قرار گیرد.
  3. جبران خدمت : بر اساس تئوری انتظار، باید فرد متناسب با عملکرد خود به دستمزد و پاداش مناسب دست پیدا نماید. اگر چنین باشد، سعی و تلاش فرد معنا پیدا کرده و با انگیزه بیشتری تلاش می‌نماید.
  4. ایجاد انگیزه : بسیاری از مدیران فراموش می‌کنند که به کارکنان خود بگویند ” کارتو خوب انجام دادی”. ایجاد انگیزه، اثر مستقیم روی بهره‌وری تیم خواهد داشت.
Call Now Button
تماس با ما از طریق واتس آپ