مصاحبه ی و روش مصاحبه حرفه ای

 Job interview

برخی از دوستان که حتی در دوره های ” و یا “اصول و فنون مذاکره” شرکت نموده اند ، باز در ذهن خود درگیر یک سوال اساسی میباشند:

در زمان مصاحبه شغلی ، چگونه دوست داشتنی به نظر بیایم؟

مصاحبه شغلی

این مسئله ای است که در هیچ دوره ی در ایران مورد بررسی قرار داده نشده است و ما سعی داریم برای اولین با به صورت علمی ( از دیدگاه یک مصاحبه شونده ) به آن بپردازیم. هنگامی که برای انجام یک مصاحبه شغلی میروید، سعی مینماید که یکی از دوحالت زیر را داشته باشید :

  1. خودتان را فردی با اعتماد به نفس بالا نشان داده و با دروغ و گنده بافی سعی دارید که خود را خوب و موجه نشان دهید.
  2. خودتان را بسیار خاکی(افتاده) و باحال نشان داده و امید دارید که این فرصت را به چنگ آورید.

هردو مورد میتواند فرصت پیش آمده را از بین ببرد. در اصل باید بین اعتماد به نفس و افتادگی یک تعادل منطقی برقرار سازید. برای این در زمان مصاحبه شغلی و پاسخگویی به سوالات مصاحبه کننده، میتوان به 2 شیوه عمل نمود:

1- در مورد دستاوردهای قابل سنجش ( به صورت اعداد و ارقام ) صحبت نمایید.به اعداد و ارقامی رجوع و اشاره نمایید که توانایی ها شما را به عنوان یک حقیقت اثبات نموده و البته آمار و ارقامی که صحیح و قابل اثبات باشند.

2- به صورت کاملا مشخص و واضح دلیل افتخارتان به دستاوردهای خود را شرح دهید و بیان نمایید که در این مسیر تنها نبوده و دیگران به شما کمک نموده اند.سعی کنید که اعتبار و امتیاز رسیدن به دستاوردهای مهم زندگی خود را با دیگران سهیم کنید تا نشان دهید که “من” اینجا مطرح نیست و شما فردی ” تیم” محور هستید.

باید در مصاحبه شغلی نشان دهید که: شما استثنایی نیستید، اما منحصر بفرد هستید. 

زمان مصاحبه شغلی چگونه دوست داشتنی باشیم

باید در زمان مصاحبه، تان تفهیم همین مسئله به مصاحبه کننده باشد و اینکه یک فرد منحصر به فرد، چگونه به بازگشت سرمایه گذاری صورت گرفته کمک مینماید.

5/5 - (1 امتیاز)