بازاریابی و فروش B2B :  Business to Business

در طی جدیدترین تحقیقات انجام شده در میان ان ی و شرکت فعال در بازار  Business To Business : B2B ، از آنها خواسته شده است تا در بین کلیدی‌ترین عناصر تأثیر گذار بر فرایند تصمیم گیری ( عامل انگیزشی ) که باعث فروش کالا در بازار B2B می‌گردد، مواردی را انتخاب نمایند.

به همین منظور، از تجربیات و مطالعات پیشین بین‌المللی، حدود 17 عنوان کلیدی و تأثیرگذار را استخراج و فهرست نموده و از ان مدیران درخواست نمودیم تا مهم‌ترین موارد  “طی 12 ماه آینده” را انتخاب نمایند.

 source: cdn.lynda.com بازاریابی B2B فروش B2B

B2B فروش B2B –  بازاریابی و فروش B2B

شش عنوان زیر کلیدی‌ترین عوامل تأثیر گذار بر تصمیم گیری مشتری در زمان خرید در بازار B2B می‌باشند

  •  قیمت پایین

  •  کیفیت سطح بالا

  •  نوآوری سطح بالا

  •  خدمات مناسب

  •  رابطه قابل اعتماد

  •  برند

بر طبق این تحقیق، همچنان مهم‌ترین عامل اثرگذار در بازاریابی و فروش B2B بوده و از سوی دیگر “قیمت پایین” از اثر گذاری کمتری نسبت به “کیفیت” در فرایند خرید است.

بازاریابی شرکت b2b - Business To Business Marketing

بر اساس نتایج حاصله، اولویت بندی عناصر تأثیرگذار بر تصمیم گیری مشتری در زمان خرید در بازار B2B به صورت زیر است.

1- برند
2- خدمات مناسب
3- رابطه قابل اعتماد
4- کیفیت سطح بالا
5- قیمت پایین
6- نوآوری سطح بالا

از نتایج این تحقیق می‌توان چنین نتیجه گرفت که شرکت‌ها در بازار B2B برای افزایش سطح فروش خود، ترکیبی از عناصر بالا را از طریق مدیریت برند ، مدیریت بازاریابی ، مدیریت ارتباط با مشتری ، کیفیت ، مدیریت فروش ، مدیریت خلاقیت و نوآوری در محصول/خدمات خود ب گیرند.

 

 

مطلب مرتبط :

مدیریت بازاریابی و فروش در بازار B2B و خواسته های نوین مشتری

5/5 - (6 امتیاز)