تیم مشاوران یت ایران:

 به گزارش وزارت اقتصاد بلژيک، شهروندان این کشور ماهيانه بطور ميانگين ۳.۱۹۲ يورو (ناخالص، بدون کم شدن ماليات) دريافت می کنند.

ولی بديهی است که همه ی افراد به يک اندازه نيست.

شايد برای شما هم جالب باشد که بدانيد کدام ها در بلژيک بهترين درآمد را دارند و کدام يک از آنها در فهرست شغل های کم درآمد قرار می گيرند. در اين دو فهرست که براساس آمار سال ۲۰۱۱ آماده شده اند، تجربه ی ی، مدرک تحصيلی و ديگر مواردی که روی ميزان درآمد تاثير دارند دخالتی نداشته اند.

در پايين با ۱۰ شغل پردرآمد و کم درآمد در بلژيک که تارنمای Vacature منتشر کرده آشنا می شويد.

پردرآمدترين و کم درآمدترين شغلها در بلژيک

پردرآمدترين شغل‌ها در بلژيک برای کار تمام وقت (درآمد ناخالص)

۱- مديران شرکت های بزرگ: ۸۶۱۰ يورو

۲- مدیران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات: ۶۷۲۵ يورو

۳- مدیران در زمینه ارائه خدمات کاری در بخش اداری: ۶۵۲۷ يورو

۴- مدیران در زمینه های ، ، ، روابط عمومی و تحقیقات و ساخت و توسعه: ۵۸۴۱ يورو

۵- مدیران در صنعت، معدن، ساخت و ساز و تدارکات: ۵۷۰۲ يورو

۶- رياضيدانان، مرگرها (کاردانان در برآورد اثرات مالی مخاطره و عدم قطعیت بر تجارت، فعالیتهای اقتصادی و مالی، بیمه و بانک): ۴۹۵۸ يورو

۷- فیزیکدانان، شیمیدانان و غیره: ۴۶۳۲ يورو

۸- مدیران در زمينه و عمده فروشی: ۴۶۳۰ يورو

۹- مهندسان در زمینه فناوری الکترونیک: ۴۶۰۷ يورو

۱۰- مهندسان (بجز مهندسان برق): ۴۵۲۲ يورو

کم درآمدترين شغل‌ها در بلژيک برای کار تمام وقت (درآمد ناخالص)

۱- پيش ها و افرادی که در بارها کار می کنند: ۲۰۸۴ يورو

۲- آرايشگرها و متخصصان زيبايی: ۲۰۹۰ يورو

۳- کارگران انجام کارهای منازل و نظافتچی ها: ۲۱۰۹ يورو

۴- پستچی ها، افرادی که روزنامه پخش می کنند، ماموران کنتور و دیگر مشاغل ابتدایی: ۲۱۳۶ يورو

۵- صندوق دارها و بليط فروش ها: ۲۱۸۹ يورو

۶- فروشندگان ها: ۲۲۴۵ يورو

۷- ماشين شورها، شيشه شورها و کارمندان لباسشويی: ۲۲۷۹ يورو

۸- خياط ها و کفاشان: ۲۲۸۶ يورو

۹- آشپزها: ۲۳۱۰

۱۰- نجارها و مبل سازان: ۲۳۶۵ يورو

5/5 - (1 امتیاز)