تیم مشاوران ایران: 

ساخت لامپ خورشید. توضیحات بیشتر در ی ی از طریق مایع سفید کننده و آب مقطر. بسیار ساده است. این دو ماده را ترکیب و در مقابل تماس با نور خورشید و فضای اتاق قراردهید.

برخی سازمانهای خیریه به دنبال ارائه راهکارهایی برای ایجاد امکاناتی از ساده ترین راهها و ارزانترین وسایل موجود برای اقشار ضعیف جامعه در آفریقا و امریکای جنوبی هستند.

ویدیو : ساخت روشنایی (نورگیر) رایگان : آب + سفیدکننده + بطری نوشابه

خلاقیت در کاهش مصرف برق - ساخت لامپ خورشیدی

Light up dark areas in your home during daytime using this green and sustainable concept. Recycle used clear plastic soda bottles, add water+bleach, then install. After installation this solar light bulb can provide approximately 55 watts of light from the sun! The communities who from this idea live in areas where the houses hardly have windows and live in darkness even during daytime. Their solution up until this was to turn on the light bulb and use electricity

5/5 - (1 امتیاز)