جملات قصار مدیریتی  Management Quotation 

جملات قصار یتی Quotation یک نقل قول عبارت یا اصطلاحاتی است که از شخص دیگری یا از اثر ادبی گرفته شده است. نمونه ای از نقل قول زمانی است که شما یک قطعه از شکسپیر را می گیرید و آن را همانطور که نوشته شده است بدون تغییر کلمات تکرار کنید.

– همه رویاها به واقعیت می پیوندد، اگر شجاعت پیگیری آن را داشته باشید. “والت دیزنی”

جملات قصار مدیریتی

– زندگی کوتاه است،زندگی کن. عشق کمیاب است، قاپش بزنید. عصبی بودن بد است، دورش برزید. ترس بسیار ترسناک است، با آن مقابله کنید. خاطرات شیرین هستند، آنها را گرامی بدارید.  “ضرب المثل آمریکایی”

– هرگز نگو که زمان کافی نیست. تعداد ساعت های روز به همان تعدادی هست که مادر ترزا، گاندی، لئوناردو داوینچی، جفرسون و انیشتن در ان زندگی میکردند.  “جکسون بران”

– ترس کمتر، امید بیشتر، غذا کمتر، شکایت و ناله کمتر، تنفس بیشتر، صحبت کمتر، گفتن بیشتر، نفرت کمتر، عشق بیشتر باعث میگردد تمامیه خوبیها متعلق به تو باشد.  ” ضرب المثل سوئدی”

– مسئول زندگی خود باشید. باید قبول کرد که شما آن را به جایی که میخواهید میبرید. ” لز بران “

– هنگامی که یک در شادی بسته میشود، دری دیگر باز میشود. اما متاسفانه تا مدتها چشم از در بسته بر نمیداریم و فرصت دیدن در باز را از دست میدهیم.  “هلن کلر”

– شادی چیزی نیست که به اینده آن را موکول کنیم. شادی برای حال طراحی شده است.  ” جیم ران “

– هیچ چیز نمی تواند انسانی را که نگرش درستی نسبت به راه رسیدن به خود دارد را از دستیابی به ان هدف باز دارد و  هیچ چیز بر روی زمین نمی تواند انسانی را که نگرش ذهنی اشتباه دارد، کمک نماید.” توماس جفرسون”

– تفاوت بین با دیگران در فقدان قدرت نیست، بلکه در فقدان “خواستن” است. ” واینس لومباردو”

– دانستن کافی نیست، باید عمل کرد. خواستن کافی نیست، باید اقدام نمود. ” جان ولف گنگ”

– چشم انداز بدون عمل، جز اف پوچ نیست. عمل بدون چشم انداز، کابوسی بیش نیست.

– هدف رویایی است که دارای مهلت است. ” نئون هیل”

– یا رویاهای خود را بساز یا رویاهای کسی که تو را کرده. “جان دووی”

جملات قصار و ضرب المثل های مدیریتی از بزرگانجملات قصار ی از مشاوره مدیریت

3.7/5 - (6 امتیاز)