آرشیو برچسب ها: ابزار تحلیلی DISC

مهارت مذاکره تجاری در شروع دوره های آموزش اصول و فنون مذاکره خود در حوزه مهارت مذاکره تجاری، از دانشجویان میپرسیم : چه مواردی موجب نگرانی شما در زمان مذاکره میشود ؟ اغلب آنان به این نکات اشاره دارند : میترسم که بهترین نتیجه ممکن را به دست نیاورم. در بسیار موارد نمیدانم که دقیقا […]