آرشیو برچسب ها : اشتباه استخدام فروشنده

۱۵ اشتباه رایج استخدام فروشنده ( نیروی فروش ) که باید از آن اجتناب کنید۵ (۱۰۰%) ۹ اشتباهات رایج در هنگام استخدام فروشنده اشتباهاتی که با استخدام فروشنده نامناسب آغاز شود ، حتما با کاهش درآمد مواجه خواهد بود. متخصصان فروش نقشی حیاتی در افزایش درآمد یک شرکت دارند، اما استخدام کردن کارکنان اشتباه می‌تواند […]

Call Now ButtonCall Now