آرشیو برچسب ها : افراد وفق

۱۵ نکته که مدیران موفق آن را مورد توجه قرار میدهند۵ (۱۰۰%) ۵ مدیران موفق این نکات را مد نظر دارند شکست : باید به حضور سایه ی شکست در هر پروژه ای ایمان داشت. ریسک های منجرب به شکست را محاسبه و از توجه و اندیشیدن به آن فرار ننمایید، هرگز احتمال شکست را […]

Call Now ButtonCall Now