آرشیو برچسب ها : بازاریابی شبکه اجتماعی

آیا فشار بر مدیر بازاریابی به عملکرد سازمان کمک میکند؟۵ (۱۰۰%) ۷ فشار بر مدیر بازاریابی نتایج تحقیقات The CMO Survey نشان میدهد که ۶۰% از مدیران بازاریابی CMO برترین برندهای بین‌المللی گزارش نموده‌اند که انها احساس فشار سنگین و روز افزونی برای اثبات ارزش بازاریابی “Value Of Marketing” (اثبات ارزش سرمایه‌گذاری صورت گرفته بر مباحث بازاریابی سازمان) […]

Call Now ButtonCall Now