آرشیو برچسب ها : تبلیغات بر اساس مدل داگمار

مدل داگمار در تبلیغات DAGMAR – مدلی جهت ارزیابی اثربخشی تبلیغات۵ (۱۰۰%) ۶ مدل داگمار DAGMAR مدل داگمار نتیجه تحقیق انجمن ملی تبلیغات ANA است که خاطر نشان می‌نماید که تبلیغات برای دستیابی به اهداف مشخصی است و تبلیغات متفاوت به منظور دستیابی به اهداف متعدد صورت می‌پذیرد. DAGMAR  : Defining Advertising Goals for Measured Advertising Responses […]

Call Now ButtonCall Now