آرشیو برچسب ها : تعریف آمیخته بازاریابی 4p

آمیخته بازاریابی ۴E به جای آمیخته بازاریابی ۴P4.2 (83.33%) 6 آمیخته بازاریابی ۴E هرکسی که یک کتاب در خصوص مدیریت بازاریابی خوانده باشد ، حتما با واژه ( آمیخته بازاریابی Marketing Mix ) آشنا است. اما در این مقاله میخواهیم در مورد آمیخته بازاریابی ۴E صحبت نماییم. اما پیش از آن در خصوص ۴P توضیحاتی […]

Call Now ButtonCall Now