آرشیو برچسب ها : جملات قصار بزرگان

جملات قصار و ضرب المثلهای مدیریتی از بزرگان۳.۴ (۶۸%) ۵ جملات قصار مدیریتی – همه رویاها به واقعیت می پیوندد، اگر شجاعت پیگیری آن را داشته باشید. “والت دیزنی” – زندگی کوتاه است،زندگی کن. عشق کمیاب است، قاپش بزنید. عصبی بودن بد است، دورش برزید. ترس بسیار ترسناک است، با آن مقابله کنید. خاطرات شیرین […]

Call Now ButtonCall Now