آرشیو برچسب‌ها: ذهن قوی

افرادی با ذهن قوی ، دارای برخی خصوصیات برجسته‌ای هستند. خصوصیات افرادی با ذهن قوی : 1- افرادی با ذهن قوی به پیشروی می‌اندیشند : اینان هرگز زمان خود را برای فکر به گذشته و فرصت‌ های ازدست‌ رفته، هدر نمی‌دهند و هرگز برای خود تأسف نمی‌خورند. 2- افرادی با ذهن قوی خود را کنترل می‌نمایند […]