آرشیو برچسب ها: روش نوآوری

نوآوری در سازمان درگذشته، نوآوری در سازمان به چند مورد در طول یک سال بسنده می‌ شد و نوآوری تنها در واحد تحقیق و توسعه R&D صورت می‌پذیرفت. اکنون با پیچیده‌تر شدن سازمان‌ها و تغییر سریع محیط، به‌خصوص دسترسی سریع به حجم عظیمی از اطلاعات، نیروی انسانی دارای ایده‌های بیشتری است. حال نوآوری وظیفه هر […]