آرشیو برچسب ها : سیستم آموزشی نوین مدیریت

روش نوین آموزش مدیریت اجرایی MBA در دانشکده‌های مدیریت از طریق ISPF5 (100%) 5 روش نوین آموزش مدیریت اجرایی MBA در انگلیس؛ استرالیا و آمریکا روش آموزش Interactive System Productivity Facility : ISPF از سوی بخش خصوصی در حوزه آموزش مورد توجه قرار گرفته است. در این روش دروس تئوری و تحقیقات محض حذف و تمام […]

Call Now ButtonCall Now