آرشیو برچسب ها : شاخص‌های عملكردی

شاخص‌های کلیدی عملکرد KPI ، استخراج یا کپی‌ برداری ؟۵ (۱۰۰%) ۳ شاخص‌های کلیدی عملکرد ( Key Performance Indicators ( KPIs ابزارهای ناوبری سازمانند. شاخص‌های کلیدی عملکرد به منظور پاسخ به این سوال تعریف شده اند : ”  آیا سازمان‌های تحت رهبری مدیران یا رهبران ، به سوی موفقیت قدم برمیدارند یا خیر؟  “ مورد […]

Call Now ButtonCall Now