آرشیو برچسب ها : ضریب هوش کارمند

هوش مدیریتی MQ – رابطه مولفه های هوش مدیریتی با استخدام مدیر۴.۸ (۹۶.۸%) ۲۵ MQ (Managerial quotient) = IQ+EQ+PQ  هوش مدیریتی هوش مدیریتی چیست ؟ با توجه به افزایش روزافزون شرکت‌های چندملیتی و مباحث مربوط به تجارت بین‌المللی و از سوی دیگر، افزایش نیروی کار در کشورهای جهان سوم(در حال توسعه) و حتی کشورهای بلوک […]

Call Now ButtonCall Now