آرشیو برچسب‌ها: ظاهر آراسته

رفتار مناسب در محل کار  Workplace Etiquette رفتار مناسب در محیط کار مناسب چیست ؟ کدام رفتار و از دیدگاه چه کسی مناسب است ؟ ظاهر آراسته و لباس برازنده ، گفتار مؤدبانه و رفتار مناسب و تأثیر گذار در محیط کار ، یک اصل اساسی و خدشه ناپذیر است و هر کدام سهمی به سزا در […]