آرشیو برچسب‌ها: عادات رهبران

عادات رهبران موفق و تشریح چگونگی موفقیت یک رهبر رهبری موفق عادت رهبران موفق جهان یک درس بزرگ برای آنان است که بزرگ می اندیشند و قصد دارند که بزرگ شده و دنیای خود را تغییر دهند.   7 عادت رهبران موفق جهان  1- نقشه کسب و کار موثر در بازار در حال تغییر امروز […]