آرشیو برچسب ها : محصولات پزشکی

مدرپ Med Rep کیست ؟ ( نماینده علمی فروش )۴.۸ (۹۵.۶۵%) ۲۳ مدرپ Med Rep کیست ؟ مدرپ یعنی چه ؟ مدرپ توسط یک شرکت دارویی یا شرکت تولید کننده محصولات پزشکی استخدام‌شده است تا تجویز تولیدات آن شرکت دارویی / پزشکی را در یک محدوده جغرافیایی به حداکثر رساند.  [ ترجمه کلمه مدرپ Med Rep […]

Call Now ButtonCall Now