آرشیو برچسب‌ها: محیط کار

رفتار مناسب در محل کار  Workplace Etiquette رفتار مناسب در محیط کار مناسب چیست ؟ کدام رفتار و از دیدگاه چه کسی مناسب است ؟ ظاهر آراسته و لباس برازنده ، گفتار مؤدبانه و رفتار مناسب و تأثیر گذار در محیط کار ، یک اصل اساسی و خدشه ناپذیر است و هر کدام سهمی به سزا در […]

پر استرس‎‌ترین شغلهای جهان وب سایت کاریابی Careercast.com در  گزارش خود به معرفی استرس‌زاترین مشاغل جهان پرداخته است.فاکتورهای مختلفی هم چون محیط کار، رقابت در محیط کاری، خطرات و دستمزد لحاظ شده اند. 1. Enlisted Military Personnel MEDIAN SALARY: $41,998 2. Military General MEDIAN SALARY: $196,300 3. Firefighter MEDIAN SALARY: $45,250 4. Commercial Airline Pilot […]