آرشیو برچسب‌ها: مدل پنج بعدی رهبری موثر

یک رهبر موثر ، نمونه و خوب باید چه الگوی رفتاری داشته باشد ؟ مدل پنج بعدی رهبری موثر – پنج الگوی رهبری برای تبدیل شدن به رهبری مثال زدنی و عالی و موثر Five Practices of Exemplary Leadership Model رهبری در مورد خصوصیات شخصیتی نیست. بلکه در مورد رفتار است – رهبری مجموعه ای قابل […]