آرشیو برچسب ها : مدیر فروش بد

چگونه یک مدیر فروش بد ، میلیونها تومان به شما ضرر می‌رساند۵ (۱۰۰%) ۱ مدیر فروش بد مدیر واحد فروش اگر مطابق وعده‌های خویش یا برنامه سازمان پیش رود ، مدیر ناموفق نیست ، وی یک مدیر بد است. گاه نتایج عملکرد یک مدیر فروش به اندازه مایوس کننده است که باید او یک مدیر […]

Call Now ButtonCall Now