آرشیو برچسب‌ها: مفهوم stp

STP بازاریابی : بخش بندی بازار ، هدف گیری بازار ، جایگاه یابی بازار معنی و مفهوم STP بازاریابی چیست ؟ STP بازاریابی را با تعریفی از آقای فیلیپ کاتلر تشریح خواهیم نمود. واژه STP از مخفف سه کلمه تشکیل شده است :   Segmentation بخش‌ بندی : بخش‌ بندی بازار Targeting هدف‌ گیری :  […]

body, p, span { font-family: vazir !important; }