آرشیو برچسب ها : مهندسی

مدیران اجرایی موفق – چرا مهندسین ، مدیران اجرایی بزرگی می‌شوند ؟۵ (۱۰۰%) ۵ مدیر مهندس مهندسین جزئی‌نگر ، تحلیل‌گرا و تحصیلاتشان متکی بر حل نظام‌مند مسئله است. ویژگی اساسی مهندسین، باعث می‌گردد تا نامزدهای مناسبی برای پست مدیر اجرایی سازمان باشند. تحقیقاتی در خصوص مسیر شغلی مدیران عامل توسط واحد تحقق در موسسه INSEAD […]

Call Now ButtonCall Now