آرشیو برچسب ها : نه شنیدن

چهار راه تبدیل جواب “نه” به “بله”۴.۸ (۹۵.۵۶%) ۹  تبدیل جواب منفی به مثبت در فروش اگر به عنوان فروشنده حرفه ای یا مدیریت فروش ، قصد شنیدن جواب منفی را بیش از پیش ندارید و قصد دارید که سرانجام در جایی این سیر صعودی دریافت “جواب نه” را متوقف نمایید، چه کاری باید در قبال این جواب مأیوس‌کننده […]

Call Now ButtonCall Now