آرشیو برچسب ها : هزینه جذب مشتری

۱۰ روش برای ارزیابی عملکرد مدیریت فروش۴.۸ (۹۶.۳۶%) ۱۱ ارزیابی عملکرد مدیریت فروش در بسیاری از سازمان‌ها بر ارزیابی عملکرد کارشناسان تیم فروش تأکید می‌گردد و سازمان دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای فراوانی برای تقویت بنیه علمی و عملی تیم فروش و افزایش اثربخشی آنان برپا می‌نمایند، اما همواره یک فرد در سایه بوده و حاشیه […]

Call Now ButtonCall Now