آرشیو برچسب ها : هنر سوال پرسیدن در مذاکره

هنر سوال فروش – ۴ نوع سوال فروش۵ (۱۰۰%) ۱۷ هنر سوال فروش سوال فروش ، تکنیک جمع‌آوری اطلاعات است . سوال پرسیدن باید همراه یک هنر باشد. زیرا که در خصوص هر چیزی می‌توان سوالی پرسید اما سوال فروش باید منجر به فروش شود، مگر اینکه هدف فروش نباشد. سوال فروش باید هدفمند و […]

Call Now ButtonCall Now