آرشیو برچسب ها : وجه مشتری

پنج شاخص مهم ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان۳.۲ (۶۳.۶۴%) ۲۲ ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان کارکنان، مهم‌ترین دارایی یک سازمان هستند، ولی در زمان ارزیابی شاخص‌های کلیدی عملکرد KPIs بیشترین اشتباهات رخ می‌دهد.   ما در کتاب “دوازده گام تا تدوین و پیاده‌سازی کارت امتیازی متوازن و تعیین شاخص‌های عملکردی” سعی بر آن داشته‌ایم تا در خصوص […]

Call Now ButtonCall Now