آرشیو برچسب ها : پرورش حیوانات غیر معمول

پرورش حیوانات غیرمعمول در ایران رو به رشد است۴.۵ (۹۰%) ۲ پرورش حیوانات  پرورش حیوانات غیر معمول به شرط سرمایه گذاری مناسب، میتواند برای ایرانی ها پولساز و صادرات غیر نفتی را افزایش دهد. پرورش کرم خاکی , کفش دوزک  ,  روباه ,  سمور  , قورباغه , کوروکودیل در ایران   مژگان روستایی مدیرعامل اولین […]

Call Now ButtonCall Now