آرشیو برچسب ها: پس‌انداز

قانون بودجه ۵۰/۲۰/۳۰ خانم الیزابت وارن قانونی را تحت ” قانون بودجه ۲۰ ۳۰/۵۰ ” را در کتاب خود تحت عنوان Our Worth: The Ultimate Lifetime Money Play معرفی نموده است. این قانون در خصوص نحوه صرف درآمد خالص است. این قاعده بیان مینماید که در آن ۵۰ % درآمد را باید برای نیازها ، […]