آرشیو برچسب‌ها: کارکنان شاد

بهبود روحیه کارکنان افزایش بهره وری فقط با خرید تجهیزات ، پیدا کردن مشتری و افزایش فروش ارتقا پیدا نمیکند. بهبود روحیه کارکنان میتواند موجب افزایش بهره وری سازمان شود. یکی از شرکتهای خارجی وابسته به فولاد ، به تولید فرآورده های ساخته شده از تیتانیوم شهرت دارد. عملکرد این شرکت ، سالها زیر میزان […]