آرشیو برچسب ها : کد گذاری مواد خوراکی

کد گذاری محصولات و مواد خوراکی The Codex Alimentarius5 (100%) 3 کد گذاری محصولات و مواد خوراکی .جهت تشخیص میزان استفاده از سموم و مواد نگهدارند در آن محصول: نام کدگذاری : The Codex Alimentarius اگر کد چهار رقمی باشد: هنگام تولید محصول کشاورزی از مواد افت کش استفاده شده است اگر چهار رقمی و […]

Call Now ButtonCall Now