آرشیو برچسب ها : Promotion

آمیخته بازاریابی Marketing Mix چیست ؟ بازاریابان حرفه‌ای و متخصصین از تاکتیک‌های متعددی برای جذب و حفظ مشتری استفاده می‌نمایند. فعالیت‌های بازاریابی از مفاهیم متعددی تشکیل‌شده است. یکی از مهم‌ترین آنان، ” آمیخته بازاریابی ، آمیزه بازاریابی Marketing Mix “ است. دو مفهوم از معروف‌ترین این مفاهیم،۴P’s و ۷P’s است. ۴ P’s (Product Marketing Mix): Product , Price , Place , […]