آرشیو برچسب ها : Referral Marketing

بازاریابی دهان به دهان Word of Mouth Marketing : WOM چیست ؟۵ (۱۰۰%) ۱۰ بازاریابی دهان به دهان WOM Marketing بازاریابی دهان به دهان یکی از انواع بازاریابی است و به ان تبلیغات دهان به دهان نیز گفته میشود. برای مثال، در زمانی که گوگل ، سرویس Gmail را در اختیار عموم قرارداد، ثبت‌نام ۵۰ هزار […]

Call Now ButtonCall Now