آقای س. کوتیک

آقای س. کوتیک
رای دهی شما ، افتخار ماست

کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه بی.ایی نروژ

تجارب کاری:

  • مشاور انرژی حزب کارگر سوئد
  • مدیر برنامه تولید انرژی سبز شهرداری استکهلم
Call Now